< 24. březen 2010 >

Martina Mlynářová obhajuje na půdě Katedry genderových studií Karlovy univerzity bakalářskou práci "Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík". Gratulujeme!

© 2010-2014 Fekalendarium.cz. Souvislé přebírání textů bez
předchozího písemného souhlasu je prudce zakázáno.