< 23. září 2003 >

Správce konkursní podstaty sděluje městskému soudu, že enfant terrible českého podnikání Radek Hulán byl zajištěn Policií ČR na letišti Praha - Ruzyně.

© 2010-2014 Fekalendarium.cz. Souvislé přebírání textů bez
předchozího písemného souhlasu je prudce zakázáno.