< 19. září 2006 >

Starosta Vsetína Jiří Čunek zveřejňuje těsně před vypuknutím komunálních voleb osobní dopis, ve kterém bývalá sekretářka mětského úřadu Marcela Urbanová líčí jeho pokusy o navázání sexuálního kontaktu, masturbaci v pracovní době a noční výjezdy do místa jejího bydliště, kde měl v okně sledovat siluetu jejího těla. Kdo má srdce, drží palce, aby to byla pravda.

© 2010-2014 Fekalendarium.cz. Souvislé přebírání textů bez
předchozího písemného souhlasu je prudce zakázáno.